Artykuły

  • Relacje pracodawcy ze związkiem zawodowym i rola porozumienia pomiędzy nimi

   2012-12-18

   Obowiązujące na gruncie polskiego prawa przepisy w zakresie relacji związku zawodowego i pracodawcy prowadzą do wniosku, że niezmiernie istotne jest to, by tuż po utworzeniu na terenie zakładu pracy związku zawodowego, pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym zostało sformułowane na piśmie i wcielone w życie odpowiednie porozumienie.

   Dalej
  • Zmiany w podatku VAT

   2012-12-18

   Od nowego roku wejdzie w życie część znowelizowanych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów obszerny projekt nowelizacji ustawy o VAT zakładał wprowadzenie istotnych zmian dotyczących m. in. zasad fakturowania, stawek podatkowych oraz momentu powstania obowiązku podatkowego.

   Dalej
  • Wycena przedsiębiorstwa - pomiar faktów czy wizji?

   2012-12-18

   W globalnym i konkurencyjnym biznesie zarządzanie wartością podmiotów gospodarczych jest dziś głównym narzędziem podejmowania decyzji inwestycyjnych a następnie kształtowania wartości w celu osiągnięcia jak najszybszego zwrotu kapitału. Doświadczenia teoretyczne i praktyczne w tym zakresie są w świecie ogromne, w Polsce – już znaczące.

   Dalej
  • Klimat inwestycyjny w Polsce w opinii inwestorów japońskich

   2012-12-18

   Pod koniec października 2012 na konferencji, przeprowadzonej w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Związek Pracodawców Shokokai, Japońska Organizacja Handlu JETRO oraz Ambasada Japonii w Polsce przedstawiły wyniki ankiety, dotyczącej klimatu inwestycyjnego, przeprowadzonej wśród ponad 50 japońskich firm, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski.

   Dalej