JP Weber finalizuje projekt dla Grupy Seco/Warwick

2013-09-23

W pierwszym kwartale 2013 JP Weber zakończyło projekt dla Grupy Seco/Warwick zainicjowany na początku 2012 roku. Zakładał on przygotowanie business planu oraz globalnej strategii Grupy. Równoległym celem projektu było wypracowanie modelu organizacyjnego który wspierałby implementację strategii w ramach całej grupy.

SECO/WARWICK jest globalnym dostawcą wyposażenia przemysłowego i nowoczesnych technologii do obróbki cieplnej metali.

Projekt obejmował sześć głównych obszarów. Oprócz uporządkowania struktury Grupy, opracowania strategicznego biznes planu oraz założeń finansowych, koncentrował się na obszarach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i strukturą organizacyjną; integracją i wdrożeniem nowych systemów IT; oraz na wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji związanej z przejęciem i nową strategią. 

JP Weber od początku wspierało Zarząd Grupy w zakresie opracowania strategicznego biznes planu i założeń finansowych. Następnie było odpowiedzialne za wdrożenie wypracowanych założeń w organizacji.

Prezes Grupy Seco/Warwick – Paweł Wyrzykowski powiedział: „Pozytywnie oceniamy wsparcie JP Weber podczas projektu. Jesteśmy dumni, że nasz wspólny wysiłek doprowadził do połączenia wielu różnych obszarów pracy projektowej w jeden wspólny corporate concept. Oprócz wsparcia związanego z głównymi zadaniami, jesteśmy wdzięczni naszym konsultantom za ogromny wkład w wyjaśnienie pracownikom i managerom założeń i celów przedsięwzięcia, co zaowocowało wsparciem dla projektu w organizacji i zapewniło sukces jego wdrożenia”.