Obowiązek aktualizacji informacji zgłoszonej do CRBR w terminie 7 dni od dnia zmiany

2020-08-03

Pierwotny termin na dokonywanie zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych upłynął 17 lipca 2020. Wskazujemy, że w przypadku zmiany przekazanych do CRBR informacji, spółki mają obowiązek aktualizacji informacji składanych do rejestru, w terminie 7 dni od dnia zmiany. Jest bardzo krótki termin. W związku z tym w przypadku dokonywanych zmian min. w zarządzie lub strukturze właścicielskiej spółki należy zawsze przeanalizować, czy tego rodzaju zmiana ma wpływ na aktualność informacji w CRBR.

Jeśli spółka dokonuje:

  • Zmian w zarządzie
  • Zmian w strukturze właścicielskiej
  • Zmiany firmy
  • Zmiany siedziby
  • Zmiany formy organizacyjnej

- może się okazać, że informacja w CRBR musi zostać zaktualizowana w terminie 7 dni od dnia zmiany. 

Nowo zakładane spółki muszą być zgłaszane do CRBR w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS.

Wszystkie powyższe obowiązki dotyczą spółek:

1)    jawnych

2)    komandytowych

3)    komandytowo-akcyjnych

4)    sp. z o.o.

5)    S.A.

Niedopełnienie obowiązków zgłaszania wymaganych przepisami informacji do CRBR w ustawowym terminie może skutkować nałożeniem na spółkę kary pieniężnej w wysokości do 1 mln zł.

Jak możemy Państwu pomóc?

W przypadku wątpliwości dotyczących obowiązków związanych ze składaniem deklaracji do CRBR:

  • Przeanalizujemy konieczność dokonania zgłoszenia
  • Wskażemy czy konieczna jest aktualizacja złożonej już deklaracji
  • Pomożemy pokonać problemy techniczne związane ze składaniem lub aktualizacją informacji do CRBR