Pakiet Osłonowy dla przedsiębiorców

2020-03-19

Rząd ogłosił Pakiet Osłonowy dla przedsiębiorców. Pakiet został podzielony na pięć filarów, a całkowita wartość pomocy państwowej wyniesie 212 mld zł.  

Filar 1 – Pracownicy  

W ramach tego filaru wprowadzone zostaną rozwiązania, których celem będzie ochrona pracowników przed utratą pracy, takie jak:  

 • pokrywanie przez Państwo 40% wynagrodzenia (do kwoty średniego wynagrodzenia) pracowników firm, które odnotowują określony spadek obrotów. Pracodawca pokrywał będzie kolejne min. 40%,
 • wsparcie w kwocie ok. 2000 zł brutto, czyli 80% minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych.
 • kontynuacja  dodatkowego zasiłku opiekuńczego, w przypadku jeśli zostanie przedłużona decyzja o zamknięciu szkół
 • elastyczność czasu pracy np. poprzez możliwość rozliczenia czasu pracy w okresie 12 miesięcy
Filar 2 – Przedsiębiorcy  
 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie gwarantował do 80% wartości kredytów zaciąganych przez przedsiębiorców z sektora MŚP (gwarancja do 3,5 mln PLN) oraz dla średnich i dużych przedsiębiorców (gwarancja od 3,5 do 200 mln PLN)
 • BGK uruchomi system dopłat do oprocentowania kredytów komercyjnych
 • §  wprowadzenie ubezpieczeń obrotu handlowego przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
 • przesunięcie składania nowego JPK_VAT do lipca 2020 r. 
 • przesunięcie terminu złożenia deklaracji podatkowych o 1 lub 2 miesiące
 • przesunięcie terminu na wprowadzenia danych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) do końca roku.
 • gwarancje, mikropożyczki dla przedsiębiorców oraz możliwość przejęcia płatności rat leasingowych
  • mikropożyczki dla mikro-przedsiębiorców (zatrudniających do 9 osób) – do 5.000 PLN, z  możliwością umorzenia, w przypadku gdy przedsiębiorca utrzyma stan zatrudnienia przez najbliższe 6 miesięcy
  • wsparcie dla przedsiębiorców z sektora transportowego poprzez refinansowanie leasingów
  • zawieszenie rat kredytowych na 3 miesiące
  • odnowienie kończących się kredytów obrotowych bez ponownego badania sytuacji finansowej
  • finansowanie postojowe - możliwość z korzystania z przestoju ekonomicznego, w ramach którego podstawa wymiaru czasu pracy i płaca jest ograniczona do 0,5 etatu i nie mniej niż płaca minimalna
  • zawieszenie płatności za zużycie energii (prąd i gaz) na 3 miesiące
  • odroczenie płatności składek na ubezpieczenie w ZUS na okres 3 miesięcy (bez naliczania opłaty prolongacyjnej)
  • możliwość odroczenia płatności zaliczek na CIT, PIT, VAT. (na wniosek, bez naliczania opłaty prolongacyjnej)
  • możliwość otrzymania zwrotu CIT poprzez korektę podatku z 2019 o wysokość strat w 2020 r. (maks. 5 mln PLN), pod warunkiem, że przychód będzie mniejszy o 50% w stosunku do przychodu w 2019 roku.
  • wsparcie branży turystycznej poprzez wydłużenie terminu na zwrot kosztów za niezrealizowanie usługi z 30 do 180 dni. (zwrot kosztów albo voucher na realizację innej usługi)
  • wprowadzenie dodatkowych instrumentów wsparcia przez Polski Fundusz Rozwoju 
Filar 3 - Ochrona zdrowia  
 • przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na służbę zdrowia, w wys. 7,5 mld. PLN 
Filar 4  - Sektor finansowy  
 • wykorzystanie dodatkowych instrumentów m.in. operacji zasilających banki tzw. repo; zakup obligacji skarbowych na rynku wtórnym czy wprowadzenie kredytu wekslowego dla banków, w celu podwyższenia skłonności do uwalniania kapitału do gospodarki
Filar 5 – Inwestycje Publiczne  
 • Utworzenie nowego funduszu w kwocie 30 mld PLN w celu zlecania zamówień publicznych przedsiębiorcom