Postępowania upadłościowe w Niemczech szansą dla inwestorów

2013-12-11

Rosnąca liczba postępowań upadłościowych w Niemczech tworzy ogromne szanse na rozwój działalności zarówno dla inwestorów niemieckich, jak i polskich. Fuzje i przejęcia podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a w szczególności przejmowanie przedsiębiorstw znajdujących się w stanie upadłości, stanowią rynek niewielki, ale jednocześnie dość prężny, a przy tym umożliwiający znaczny i relatywnie szybki wzrost. 

Liczne badania wykazują, iż w pierwszej połowie 2013 roku szeroko pojmowany rynek fuzji i przejęć uległ stagnacji. Jeden z nielicznych wyjątków w tym zakresie stanowiły fuzje i przejęcia spółek pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej, w szczególności przedsiębiorstw znajdujących się w stanie upadłości. Jest to rynek mały, lecz interesujący i nierzadko chodzi tutaj o doświadczone średnie przedsiębiorstwa, które opierają prowadzoną przez siebie działalność na solidnych podstawach oraz posiadają rozpoznawalną markę i doskonałą pozycję na rynku. 

Partner Zarządzający JP Weber, Grzegorz Piechowiak oraz dr Robert Tobias, Senior Manager w niemieckiej firmie doradczej HWW w artykule dla gazety Rzeczpospolita wskazują, jak ważną rolę w procesie transgranicznego przejęcia przedsiębiorstwa odgrywa firma doradcza i w jaki sposób ułatwia ona szybkie i korzystne przeprowadzenie transakcji. Autorzy podkreślają, że inwestorom zagranicznym trudniej jest przejąć upadające niemieckie przedsiębiorstwa, niż podmiotom krajowym. Problem stanowią bariery językowe i nieznajomość lokalnych przepisów, które pomagają przezwyciężać wykwalifikowani doradcy.

Autorzy:
Dr Robert Tobias, Senior Manager w niemieckiej firmie doradczej HWW,
Grzegorz Piechowiak, Partner Zarządzający JP Weber,
Rzeczpospolita, 10.12.2013

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem.