Powołano Komisję ds. Nadzoru Właścicielskiego – Jakie zmiany czekają spółki kapitałowe?

2020-03-05

10 lutego 2020 r. na mocy zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych została powołana Komisja do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego, której zadaniem będzie dostosowanie przepisów prawa do stale zmieniających się potrzeb złożonego obrotu gospodarczego, a także wypracowanie standardów, wzmocnienie i usprawnienie nadzoru właścicielskiego w spółkach Skarbu Państwa. Nie pozostanie to jednak obojętne obecnym na rynku spółkom kapitałowym, których prace Komisji również będą dotyczyły.

Prace komisji mają objąć między innymi projekt ustawy wprowadzającej kompleksowe prawo holdingowe, przekazywanie przez spółki kapitałowe informacji wspólnikom lub akcjonariuszom, kompetencje rad nadzorczych i ich członków, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień, obowiązków oraz roli rad nadzorczych spółek dominujących.

Do najciekawszych kwestii będących przedmiotem prac komisji zaliczyć można: m. in.

  • zasadność utworzenia funduszu eksperckiego Rad Nadzorczych, który miałby wzmocnić niezależność tego organu
  • mechanizm naboru do Rad Nadzorczych
  • wzmocnienie narzędzi nadzoru Rady Nadzorczej nad spółkami zależnymi,
  • legalne działalnie spółek holdingowych na szkodę spółek zależnych, jeżeli jest ono uzasadnione korzyścią dla całego holdingu

Zgodnie z zapowiedziami - w I półroczu 2020 r.  mają zostać przedstawione pierwsze propozycje zmian dotyczących funkcjonowania Rad Nadzorczych oraz obowiązków informacyjnych spółek wobec akcjonariuszy, natomiast  w przyszłym roku pojawić się ma projekt prawa koncernowego.