Trendy inwestycyjne oraz rozwiązania i szanse dla firm w roku 2018

2017-11-27

Serdecznie zapraszamy na śniadanie biznesowe, poświęcone podsumowaniu aspektów makroekonomicznych oraz trendów inwestycyjnych w minionym roku.

Nasze spotkanie ma także na celu omówienie perspektyw gospodarczych oraz przepisów i zmian prawno-podatkowych, które mogą stanowić szansę dla rozwoju firm w 2018 roku. W szczególności przedstawimy obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany w zakresie zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorstw.

Podczas śniadania biznesowego zostaną poruszone tematy:

  • podsumowanie roku 2017
  • sytuacja gospodarcza i analiza makroekonomiczna
  • nowe rozwiązania oraz instrumenty dla inwestycji
  • perspektywy i trendy inwestycyjne w najbliższych latach

 Szczegóły wydarzenia w załączniku