Zarządzanie płynnością - Jak zabezpieczyć gotówkę w czasie pandemii Covid-19

2020-04-09
Należności
 • Zrób wszystko, by je ściągnąć.                     
 • Dla nowych należności wprowadź model zaliczkowy lub ściągaj je w trybie cotygodniowym w ratach.
 • Bądź w stałej komunikacji z kontrahentami i monitoruj ich sytuację. Przeanalizuj sytuację z faktoringiem. Jeśli trzeba, skieruj sprawę do sądu. 
Zobowiązania
 • Rozłóż na raty lub za zgodą dostawcy odrocz termin płatności. Skorzystaj z możliwości odroczenia lub zawieszenia płatności podatków. 
 • Przeanalizuj zawarte umowy pod kątem obowiązujących kar, zabezpieczeń oraz możliwości ich wcześniejszego rozwiązania. 
Zapasy
 • Powszechnie traktowane  są jak zamrożona gotówka.
 • Przemyśl więc politykę cenową i zaoferuj klientom specjalne rabaty w okresie kryzysu. Zrezygnuj z narzędzi automatyzacji zamówień.
Budżet
 • Wykonaj tzw. stress testy, by sprawdzić stan gotówki w różnych scenariuszach.
 • Ogranicz koszty stałe i postaraj się zamienić  je w koszty zmienne.
 • Uwzględnij  zwiększoną zmienność kursów walutowych.
 • Załóż dodatkowe koszty związane z zarządzaniem sytuacją kryzysową.
 • Wykonaj re-forecast.
Convenanty & ubezpieczenia 
 • Skontaktuj się ze swoim bankiem/ bankami, aby wspólnie wypracować scenariusz przejścia przez kryzys, który nadmiernie nie obciąży Twojego biznesu.
 • Przeczytaj umowy ubezpieczeniowe i OWU w poszukiwaniu potencjalnych opcji wsparcia swojej firmy. 
Programy pomocowe
 • Śledź na bieżąco i korzystaj, jeśli się kwalifikujesz.
 • Oprócz tych rządowych dostępne są też samorządowe czy unijne.

Pobierz prezentację: