Skip to content

Nowoczesne metody zarządzania w świecie VUCA – czy będą skuteczne?

Aby przetrwać w świecie VUCA, przedsiębiorstwa muszą stale dostosowywać się do zmian na rynku. Zmienność gospodarki, czynników ekonomicznych i zachowań konsumenckich jest obecnie bardzo dynamiczna i nic nie wskazuje, aby prędkość tych zmian miała w najbliższym czasie zmaleć. Oznacza to, że metody zarządzania, z których korzystamy jako przedsiębiorcy muszą być modernizowane i dostosowywane do bieżących, rynkowych wymagań. W tym artykule przeanalizujemy niektóre ze sposobów, w jakie firmy mogą to zrobić.


Definicja świata VUCA

Zanim przejdziemy do analizy metod zarządzania i rozważania ich ewentualnych usprawnień, przyjrzyjmy się z czym mamy do czynienia. Świat VUCA to termin, który jest używany do opisania obecnego środowiska biznesowego – takiego, w którym operujemy właśnie teraz i nie możemy przewidzieć przyszłych wydarzeń. Termin jest akronimem, skrótem, którego pierwsze litery oznaczają zmienność (volatility), niepewność (uncertainty), złożoność (complexity) i niejednoznaczność (ambiguity). Środowisko to charakteryzuje się zmianami, które zachodzą w szybkim tempie, nieprzewidywalnie, z udziałem wielu interesariuszy i niejasnymi celami. Aby odnieść sukces w tym środowisku, konieczne jest przyjęcie metod zarządzania, które pozwolą na szybkie wdrażanie zmian. Przedsiębiorstwa muszą przyjąć nowoczesne metody zarządzania.

Najważniejszą rzeczą, o której powinny pamiętać firmy jest to, że świat VUCA ciągle się zmienia. To, co mogło działać w przeszłości, może nie działać teraz. Ważne jest, aby być otwartym na nowe pomysły i rozwijać inteligencję organizacyjną w celu znalezienia tego, co działa najlepiej dla Twojej firmy.

Wyzwania stojące przed firmami w świecie VUCA

W świecie VUCA mamy do czynienia z licznymi zmiennymi, których działania i wpływu nie możemy przewidzieć. Chcąc reagować i minimalizować negatywne skutki ich działań powinniśmy skupić się na zrozumieniu ich cech i natury. Dlatego planowanie usprawnień w zarządzaniu firmy pod względem rzeczywistości VUCA rozpoczniemy od omówienia jej atrybutów.

  • Zmienność – oznacza, że krajobraz biznesowy jest w stanie ciągłych zmian, z nowymi możliwościami i zagrożeniami pojawiającymi się cały czas na rynku. Mogą to być, np. rosnące lub malejące ceny usług i surowców, występujące w okresach o nieprzewidywalnym czasie trwania. W obliczu takich zmian, firmy muszą być w stanie szybko podejmować decyzje i dostosowywać się do zmian, aby wyprzedzić konkurencję.
  • Niepewność – w świecie VUCA panuje duża niepewność, która skutkuje brakiem zdolności do przewidzenia przyszłych zdarzeń. Spowodowana jest wcześniej omówioną zmiennością. Niepewność utrudnia firmom planowanie przyszłych działań. Kluczem do pokonania jej jest ciągłe gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących otoczenia biznesowego przedsiębiorstwa, które pozwoli na szerokie poznanie środowiska i przygotowanie na pojawiające się zmiany. Jest to niezbędne, aby firma mogła przetrwać i dobrze się rozwijać.
  • Złożoność – świat biznesu staje się coraz bardziej złożony. Rośnie różnorodność problemów, źródeł informacji, a także procedur i standardów biznesowych. Z rosnącą liczbą interesariuszy i czynników do rozważenia, rośnie także złożoność podejmowanych decyzji. Ułatwieniem dla firm może być budowa szerokiej sieci informacyjnej, która zminimalizuje wpływ zmienności i niepewności na otoczenie przedsiębiorstwa i pozwoli na podejmowanie trudnych decyzji w oparciu o dane.
  • Niejednoznaczność – nawet dzięki najlepszym komputerom i najwybitniejszym umysłom nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości i to właśnie opisuje niejednoznaczność. Opisuje mnogość przyszłych scenariuszy w naszym biznesowym otoczeniu, a co za tym idzie mnogość ich interpretacji. Nawet mając te same dane, personel i metody zarządzania, działania różnych firm mogą przynosić różne rezultaty. Niejednoznaczność oznacza wszystkie czynniki zewnętrzne, których firma nie może kontrolować. Jedynym sposobem na radzenie sobie z tym problemem jest zwinność organizacji i zdolność do szybkiego przystosowania się do nowego środowiska. Rozwijanie tej zdolności jest kluczem do sukcesu.

Nowoczesne metody zarządzania vs. rzeczywistość VUCA

W świecie, który jest coraz bardziej zmienny, niepewny, złożony i niejednoznaczny, obiektywne i słuszne ocenianie rynku staje się bardzo trudne dla każdego przedsiębiorstwa. Mimo wszystko, jednym ze sposobów na radzenie sobie z wyzwaniami środowiska VUCA jest wprowadzenie do firmy nowoczesnych metod zarządzania. Firmy muszą je dostosować nie tylko po to, aby przetrwać, ale także aby się rozwijać. Tradycyjne metody zarządzania nie są już niestety wystarczające w dzisiejszym środowisku biznesowym. Aby odnieść sukces, przedsiębiorstwa muszą przyjąć metody zarządzania, które dadzą im przewagę konkurencyjną.

Istnieje wiele metod, które mogą pomóc firmom w nawigacji w świecie VUCA. Niektóre z tych metod obejmują metodologię agile, design thinking oraz Lean Six Sigma. Każde z tych podejść ma swoje wady i zalety, ale wszystkie mogą pomóc firmom w lepszym dostosowaniu się i reagowaniu na zmiany.

Metodologia Agile jest popularnym podejściem do rozwoju oprogramowania, ale może być również stosowana w innych obszarach biznesu. Metodologia Agile koncentruje się na współpracy, elastyczności, szybkości i ciągłym doskonaleniu. Sprawdza się idealnie w chwilach, kiedy musimy szybko reagować na zmiany na rynku. Co więcej, dzięki pracy w tym systemie możemy z łatwością zmieniać kierunek działań, bieżące priorytety, a nawet strategię rozwoju firmy.

Design thinking to kolejna popularna metoda zarządzania. Wykorzystuje ona podejście skoncentrowane na człowieku do rozwiązywania problemów i skupia się na tworzeniu innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Celem tego podejścia jest wyjście poza sztywne procesy i szablony myślowe, które często uniemożliwiają nam dostrzeżenie alternatywnych rozwiązań dla skomplikowanych sytuacji. Myślenie projektowe może pomóc firmom w identyfikacji kluczowych problemów i rozwiązaniu ich szybciej i z wartością dodatkową, niż w przypadku podążania za systemowymi zaleceniami.

Lean Six Sigma to oparte na danych podejście do poprawy wyników biznesowych. Wykorzystuje szereg narzędzi i technik do identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa, poprawy efektywności i podniesienia jakości. LSS zostało stworzone jako połączenie podejścia Lean oraz Six Sigma dzięki czemu jest jeszcze bardziej skuteczne. Główną zaletą tego podejścia, jest to, że opiera się tylko na faktach i danych dotyczących problemu – omijamy w nim ludzki czynnik, który często powoduje brak obiektywnej oceny sytuacji. Lean Six Sigma dobrze nadaje się dla firm, które chcą poprawić swoje działania i wyniki finansowe.

Korzyści płynące z nowoczesnych metod zarządzania

Istnieje wiele korzyści z nowoczesnych metod zarządzania, które sprawdzą się w każdym przedsiębiorstwie i pomogą zareagować na wyzwania środowiska VUCA. Oto kilka z nich:

  1. Zwiększona efektywność działań
  2. Lepsza komunikacja w zespole
  3. Większa elastyczność operacyjna
  4. Zwiększona współpraca wewnętrzna i zewnętrzna
  5. Szybsze podejmowanie decyzji
  6. Podniesienie jakości obsługi klienta

Jeśli Twoja firma chce być na bieżąco, to nowoczesne metody zarządzania są zdecydowanie warte rozważenia. Wdrożenie nawet tylko kilku z tych technik może zrobić wielką różnicę dla Twojego wyniku biznesowego i finansowego.

Podsumowując

Aby odnieść sukces w świecie VUCA, przedsiębiorstwa muszą nauczyć się szybko reagować na zmiany i przyspieszyć proces decyzyjny. Niezaprzeczalnie korzystne byłoby przyjęcie nowoczesnych metod zarządzania. Oznacza to przyjęcie bardziej zwinnego i adaptacyjnego podejścia. W ten sposób firmy mogą odpowiedzieć na wyzwania środowiska VUCA i zwiększyć swoje szanse na sukces.

MiMą

Michał Mądry

Partner

+48 512 460 692
m.madry@jpweber.com
MATERIAŁY POWIĄZANE

WARTO WIEDZIEĆ

Czym jest optymalizacja procesów biznesowych i jak nią skutecznie zarządzać
ARTYKUŁ
Czym jest optymalizacja procesów biznesowych i jak nią skutecznie zarządzać?
Czym jest automatyzacja procesów biznesowych i dlaczego jest tak ważna dla każdej firmy
ARTYKUŁ
Czym jest automatyzacja procesów biznesowych i dlaczego jest tak ważna dla każdej firmy?
Czym są kamienie milowe projektu i jak ich używać-2
ARTYKUŁ
Czym są kamienie milowe projektu i jak ich używać?

Usługi powiązane.


Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.

 

Skontaktuj się z JP Weber