Skip to content

Rola prawnego badania due diligence w transakcjach.

Strategie rozwoju firm nieustannie ewoluują, podążając za zmieniającymi się trendami i potrzebami rynku. Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega potencjał rozwoju poprzez fuzje i przejęcia, widząc w nich możliwość szybkiego wzrostu, ekspansji na nowe rynki, zwiększenia swojej konkurencyjności, a także pozyskania nowych technologii czy zasobów. Jednak, zanim firmy przystąpią do realizacji swoich ambitnych planów, muszą być świadome zarówno korzyści, jak i potencjalnych zagrożeń związanych z tego rodzaju transakcjami. W tym kontekście, profesjonalne prawne badanie due diligence staje się kluczowym narzędziem pomagającym przedsiębiorcom zminimalizować ryzyka i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek po zamknięciu transakcji.


W tym artykule przyjrzymy się bliżej roli prawnego due diligence w procesach fuzji i przejęć oraz temu, jakie korzyści może ono przynieść zarówno kupującym, jak i sprzedającym. Dowiemy się również, jak odpowiednio przygotować się do transakcji oraz dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalnych firm doradczych specjalizujących się w prawnym badaniu due diligence.

Czym jest prawne badanie due diligence?

Zacznijmy od tego, czym właściwie jest prawne badanie due diligence. Jest to proces analizy dokumentów prawnych i procedur obowiązujących w danym przedsiębiorstwie, którego celem jest uzyskanie informacji o stanie prawnym nabywanej spółki lub jej aktywów, zrozumienie ryzyka prawnego związanego z transakcją oraz dostarczenie kupującemu rzetelnych informacji, które umożliwią mu podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej i pomogą w negocjacjach.

Prawne badanie due diligence jest prowadzone przy transakcjach sprzedaży podmiotów lub ich aktywów, reorganizacji struktur spółki, wejściu na giełdę papierów wartościowych czy zmianach w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki. Jest również zlecane w sytuacjach, gdy wzrasta ryzyko kontroli ze strony organów państwa w firmie, w celu zapewnienia transparentności działalności spółki oraz oceny rentowności podjętych działań i zawartych umów.

Jak przygotować się do prawnego due diligence?

Aby prawne badanie due diligence zakończyło się oczekiwanym sukcesem, spółka musi się do niego właściwie przygotować. Wszystkie istotne dokumenty prawne związane z firmą lub transakcją powinny być rzetelnie przygotowane, kompletne oraz łatwo dostępne. Odpowiednie przygotowanie pozwoli uniknąć opóźnień i zakłóceń w procesie badania due diligence oraz przyczyni się do jego skutecznego przeprowadzenia.

Co jest weryfikowane podczas prawnego badania due diligence?

 • Dokumenty korporacyjne (w tym uchwały organów Spółki, akty założycielskie);
 • Dokumenty z obszaru prawa pracy;
 • Dokumenty z obszaru prawa nieruchomości;
 • Dokumenty z obszaru prawa własności intelektualnej;
 • Kluczowe umowy i kontrakty;
 • Spory sądowe;
 • Dokumenty z obszaru przetwarzania danych osobowych.

Przebieg prawnego badania due diligence.

Proces prawnego due diligence obejmuje kilka kluczowych etapów:

 1. Przygotowanie dokumentacji: krok ten obejmuje zebranie i przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów prawnych dotyczących firmy, w tym umów, dokumentów korporacyjnych, decyzji sądowych, zezwoleń, patentów itp.
 2. Analiza dokumentacji: kolejnym etapem jest dokładna analiza zebranej dokumentacji w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń prawnych, niejasności czy też braków.
 3. Ocena ryzyka: następnie przeprowadzana jest ocena ryzyka związanego z potencjalnymi problemami prawnymi, co pozwala na określenie strategii zarządzania ryzykiem.
 4. Raportowanie: w końcowym etapie analizy sporządzany jest raport zawierający wszystkie istotne informacje oraz zalecenia dotyczące dalszych działań.

Jak prawne badanie due diligence pomaga w transakcjach kupna i sprzedaży firmy?

Dzięki dokładnej analizie dokumentów i procedur prawnych możliwe jest wykrycie potencjalnych zagrożeń i ryzyka związanego z transakcją takich jak kary administracyjne czy grzywny, a także ograniczenie ryzyka wszczęcia postępowań przez organy nadzoru. Ponadto prawne badanie due diligence pomaga w eliminacji niekorzystnych warunków umów oraz zabezpieczeniu praw autorskich i tajemnicy handlowej. Dodatkowo, poprzez ustanowienie wzorców dokumentów i procedur, umożliwia sprawny przebieg transakcji i wzmacnia pozycję firmy na rynku.

Dlaczego warto korzystać z pomocy profesjonalnej firmy doradczej przy badaniu due diligence?

Korzystanie z usług profesjonalnej firmy doradczej ma wiele zalet. Takie firmy posiadają wyspecjalizowany zespół prawników specjalizujących się w transakcjach fuzji i przejęć, z dużym doświadczeniem w prowadzeniu takich badań w spółkach działających w konkretnych branżach. Ponadto zewnętrzne spojrzenie ekspertów może ujawnić problemy, których strony zaangażowane w transakcję same mogłyby nie zauważyć. W rezultacie zatrudnienie firmy doradczej pozwala minimalizować ryzyka i podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

IzJa

Izabela Janiszewska

M&A Legal Manager

+48 660 579 156

i.janiszewska@jpweber.com

MATERIAŁY POWIĄZANE

WARTO WIEDZIEĆ

Staging firmy, czyli dlaczego warto zrobić badanie due diligence będąc sprzedającym_hbsp_1
ARTYKUŁ
„Staging” firmy, czyli dlaczego warto zrobić badanie due diligence będąc sprzedającym
Dowiedz się więcej o badaniu Due Diligence
ARTYKUŁ
Dowiedz się więcej o badaniu Due Diligence.
Jak efektywnie przeprowadzić proces przejęcia spółki
ARTYKUŁ
Jak efektywnie przeprowadzić proces przejęcia spółki?

Usługi powiązane.


Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.

 

Skontaktuj się z JP Weber